Par mums

Sistēmiskā pieeja uzņēmuma resursu vadībai.

Mūsu Kompānija ir augsti kvalificēto speciālistu komanda mūsdienu informācijas tehnoloģiju jomā ar lielu darba pieredzi zinātniski-tehnisko produktu ražošanas uzņēmumos. Kompānijas darbības filozofija ir individuālo tehniski-funkcionālo risinājumu rādīšana, ar mērķi nodrošināt sistēmisko pieeju uzņēmuma resursu vadībai.
Kompānija darbojas ciešā sadarbībā ar valsts iestādēm un komercuzņēmumiem gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Katrs projekts tiek izstrādāts individuāli, atbilstoši uzņēmuma – pasūtītāja funkcionālām vajadzībām.

Personīga ražošanas bāze ļauj nodrošināt pilnu zinātniski – ražošanas ciklu: projekta izstrāde, izstrādājuma ražošana, sistēmu kompleksā ieviešana un servisa apkalpošana. Situācijas kontroles un uzņēmuma vadīšanas pamatinstruments – monitoringa sistēma SmartMonitor, ka arī specializētie datorkompleksi, dažādās ierīcēs, kas nodrošina materiālo vērtību saglabāšanu gan stacionāros, gan kustīgos objektos. Visām mūsu Uzņēmumā ražotām ierīcēm tiek veikti tehnoloģiskās un nodošanās izmēģinājumi. Personāla apmācība notiek uz speciāliem mācību stendiem.

Pastāvīgas investīcijas pētījumos un izstrādē ļauj katru gadu izlaist jaunus “Produkcijas” veidus. Zem zīmola “Smart Systems ”ir izstrādātas un ieviestas ražošanā dažādas elektronisko sistēmu platformas, kas tiek izmantotās mūsu projektos. Ievērojamākos projektus aicinām skatīties sadaļā “Projekti”.

Uzņēmuma teritorijā atrodas specializētais servisa centrs, kur notiek speciālā aprīkojuma apkalpošana un uzstādīšana uz mobiliem objektiem Servisa centra telpās vienlaicīgi var tikt apkalpotas līdz 15 vieglo automašīnu.  Mūsu aprīkojums ir uzstādīts uz praktiski visiem valsts policijas, NMPD, ugunsdzēsēju automašīnām, RIMI tirdzniecības tikla transportā un vairāku citu uzņēmumu un organizāciju transportos – skatīt sadaļā “Klienti”.